Orkestern har fått tillgång till repetitionslokal i Församlingshemmet.

Samling sker varje tisdag kl 18:00.