Orkesterföreningen är en omstart av den förening som gladde simrishamnarna under många år. Det notmaterial som byggdes upp har plockats fram igen och en ny orkester bildats.

Initiativet togs av Caj Gustafsson och Göran Thorén, som lyckats mobilisera ett 20-tal spelsugna individer.

Styrelsen består av:

Ordförande: Per Soelberg
Vice ordförande: Tommy Gustafsson
Sekreterare: Kent Nyman
Kassör: Jon Hall
Dirigent: Katalin Tibell
Suppleant: Mariann Wickander
Suppleant: Göran Thorén

Revisor: Maria Juul
Revisor: Anders Breitholtz

Stadgar, verksamhetsberättelser och notförteckning:
Stadgar

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2022

Notförteckning

Orkesterbild 1 från 1970-talet

Orkesterbild 2 från 1970-talet