För att komma i kontakt med oss kan Ni ringa 0414-70035 (mobil 070-629 0716) eller kan Ni använda nedan angiven e-postadress.

Vid beställning av böcker var vänlig uppge fullständig postadress. Pris per bok är 150 kr i serien "Kivik - då och nu" samt 180 kr för "Kiviks sjöfart". Porto tillkommer i förekommande fall och räkning bifogas försändelsen.

moriaepsilon(at)telia.com